Tarieven

Er verandert veel in de zorg. Steeds minder zorg wordt vergoed en de voorwaarden voor een vergoeding worden steeds strenger. Men kiest er daarom in toenemende mate voor om zelf te betalen voor een behandeling. Zij willen snel professionele hulp, minder regels en meer privacy. Zelf betalen betekent meer zeggenschap over de behandeling en de werkwijze. ​Dit is wat Amove u biedt.

Waarom zelf betalen:

  • zelf bepalen of en wanneer je hulp nodig hebt;
  • Geen verwijzing of beschikking nodig;
  • Je hoeft niet naar de huisarts of een wijkteam;
  • Er is geen diagnose nodig
  • Er worden geen gegevens uitgewisseld met zorgverzekeraars, huisartsen en gemeenten over inschrijving en behandeling, tenzij op eigen verzoek;
  • Je kunt snel terecht;
  • We kunnen zo lang doorgaan als nodig en haalbaar is voor je;
  • We vallen je niet lastig met verplichte vragenlijsten tenzij we dit zinvol vinden voor de behandeling;
  • Wanneer je zelf betaalt, krijgt je dezelfde kwaliteit, met meer privacy en minder regels.

 

 Tarieven:

Sessie                                          €85,-

Intakegesprek                         €100,-

In het tarief van de sessies zit zowel de sessie als de tijd die nodig is voor telefoneren, mailen, rapporteren en overleggen over de behandeling. We maken tijdens het eerste gesprek een schatting van de tijd die nodig is om resultaat te boeken.